עברית  |  English  |  
תאריך ושעה
 

מונה:


עד-אור מיפוי העיר העתיקה ירושלים

דף הבית >> רחובות העיר

רחובות העיר העתיקה - שמות ומשמעותם
כל הזכויות שמורות

בטבלה להלן יופיעו שמות הרחובות בטבלה אולם ברוב המקרים ללא הקידומת של שמם. כלומר, לא תופיע הקידומת: רחוב, סמטה,  או הקידומת בערבית, למעט הקידומת של מעלה וחצר ובערבית "עקבת" ו- "חוש".

 
 
אנגלית
שם ערבי
הסבר לשם הרחוב
אבן ג'ראח
IBN JARRAH
 
ابن جراح
חסין בן עיסא אלג'ארחי, מקציני צלאח א-דין, נפטר ב- 1201 ונקבר מצפון לעיר העתיקה במתחם "א-זאויה אלג'ראחיה" שהקים וממנו החלה להתפתח שכונת שיח' ג'ראח.
אור החיים
OR HA-HAYIM
 
أور هحَيِيم
 
פירושו לתורה של המקובל רבי חיים בן עטר (1696-1743). נולד במרוקו. גר בירושלים ברחוב זה. בית הכנסת שבו התפלל נשמר בתוך מוזיאון חצר הישוב הישן. נקבר בהר הזיתים.
אלג'בשה
AL-JABSHA
شارع الجبشة
מקור השם אינו ברור. יתכן ושם הרחוב על שם משפחה שגרה במקום.
אלהכארי
AL-HAKKARI
 
الهكاري
בדר א-דין מחמד אלהכארי, קצין כורדי ששירת אצל אלמלכ אלמעט'ם עיסא תרם ב- 1213 את המבנה "מדרסת אלבדריה" ברחוב אלקירמי עבור תלמידי האסכולה השאפעית. אלהכארי נפל בקרבות מול הצלבנים בהר תבור ונקבר במדרסה שהקים בירושלים.
אלזאוית אלהנדיה
 
الزاوية الهندية
מרפאה של הסהר האדום במבנה ששימש אכסניה לעולי רגל מוסלמיים מהודו לפחות מסוף המאה ה-15.
אלמולויה
AL-MAWLAWIYYA
 
المولوية
 
על שם המסגד ברחוב אבן ג'ראח הסמוך. פירוש השם (לפי וילנאי) "לוה" – לחולל כיוון שהדרווישים, חברי המסדר המוסלמי נהגו לחולל. מייסדם, ג'לאל א-דין רומי כונה ע"י חסידיו: "מאלואנה" – אדונינו.
אלמלכ אלמעט'ם עיסא
AL-MALIK AL-MU'ADHAM ISA
 
الملك المعظم عيسى
בנו של אלעאדל (אחיו של צלאח א-דין) שמונה מטעמו על דמשק וארץ ישראל ב-1200 וראה בירושלים עיר קודש, בנה מחדש את חומות העיר ואת כיפת הדקדוק ברחבת כיפת הסלע, הוסיף דלתות עץ גבוהות לשערי הר-הבית, שיפץ את הסטיו הצפוני, בנה כיפה למסגד אלאקצא ובנה גם מדרסה חנפית (אלמעט'מיה) בסמיכות למדרסת ה"צלאחיה". ב-1219 הרס את חומות ירושלים כדי שלצלבנים לא יכבשו את העיר ויתבצרו בה ורבים מתושביה עזבו אותה עם ביקורת כלפיו. נפטר ב-1227 בתקופה בה היה מסוכסך עם אחיו אלכאמל, שליט מצרים.
אלסיידה
AS-SAYYIDA
 
السيدة
ע"ש מריה (מרים) אם ישוע.
אלסעדיה
AS-SA'DIYYA
السعدية
ע"ש סעד א-דין מסעוד, אמיר דמשק בתקופת הסולטאן הממלוכי מחמד אבן קלאון, הקים בעשור הראשון של המאה ה-14 אחוזת קבר (תורבה) בשם: "סעדיה" סמוך לשער השלשלת. נפטר בספט' 1311 ונקבר באחוזת הקבר שהקים.
אלעומרי
AL-OMARI
العمري
לא ברור פירוש השם. יתכן והכוונה להנציח את שמו של החליף השני, עומר אבן אלח'טאב או שתרגום השם הוא: "הקדום".  
אלקרמי
AL-QIRAMI
 
القرمي
ע"ש שמס א-דין מחמד קראמי, קדוש מוסלמי. נפטר ב-1386 ונקבר ברחוב הנושא את שמו.
אררט
ARARAT
أرارات
הר אררט נמצא בגבול ארמניה ולפי המסופר בתורה, נחה עליו תיבת נח בתום המבול. ההר קדוש לארמנים. הרחוב החוצה את הרובע הארמני מצפון לדרום קרוי על שם ההר.
באב חוטה
BAB HUTTA
باب حطة
ע"ש אחד השערים בחומה הצפונית של הר הבית. פירוש שמו: החטא. יש הקוראים לשער זה :הסליחה או מתרגמים לשער החיטה.
בוני החומה
BONE HAHOMA
بوني هحوما
בסמיכות לשרידי החומה הרחבה של בית ראשון. שם הרחוב ניתן לכבודם של בוני חומת בית שני בימי נחמיה.
ביקור חולים
BIKUR HOLIM
حارة الشرف
חארת אלשרפ
 
בקצה הרחוב שכן ביה"ח "ביקור חולים" שנוסד ב-1867 ע"י עדת הפרושים ובשנת 1925 עבר למשכנו הנוכחי ברחוב שטראוס.
בית אל
BET EL
بيث إيل
ב-1737 יסד רבי גדליה חיון בית מדרש שהפך לישיבת המקובלים "בית אל" בראשות הרב שלום שרעבי (השמ"ש). לאחר מלחמת השחרור נהרס הבניין. הישבה פעלה בעיר החדשה ולאחר מלחמת ששת הימים חודשה הישיבה במקום זה ע"י רב הכותל, הרב יהודה מאיר גץ שעמד בראשה עד יומו האחרון.
בית הבד
OLIVE PRESS
خان الزيت
חאן א-זית
הרחוב בנוי על תוואי הקרדו הרומי החוצה את העיר משער שכם בצפון ועד לרובע היהודי. פירוש השם: אכסניית השמן (זית).   יתכן והיה ברחוב מבנה מרכזי לעצירת (הפקת) שמן מזיתים. בעברית מבנה כזה נקרא: בית הבד.
ברקאי
BARKAI
بَرْكاي
המשנה ביומא, פרק ג' מספרת שפעם אחת עלה הירח וסברו בבית המקדש שהגיע יום חדש ושחטו בטעות את קרבן התמיד של הבקר. מסיבה זו נדרשו לוודא שהאור הראשון הוא יום חדש והבירור נעשה באמצעות השאלה:ברקאי?
בתי מחסה
BATE MAHASE
بتي مَحَسي
עקב מצוקת הדיורבישוב הישן, יזם כולל הו"ד (הולד ודויטשלנד/גרמניה) הקמת שיכון דירות לעניים. בין השנים 1860-1890 הוקם המתחם הוקם מכספי תרומות ובעיקר מתרומתו של הברון רוטשילד שסמל משפחתו חקוק בחזית הבניין. במקום זה התכנסו שרידי הרובע היהודי במלחת השחרור טרום כניעתם לליגיון הירדני..
ג'ורג' הקדוש
ST GEORGE
القديس جورج
ע"ש הכנסייה הקופטית במרכז הרחוב. ג'ורג' הנו מגדולי הקדושים של הכנסייה האורתודוכסית שהוצא להורג ע"י הרומאים ב-302 לאחר שכקצין רומי החליט להתנצר. 
ג'יימס הקדוש
ST JAMES
القديس جيمس
ע"ש הקתדרלה של הפטריאכיה הארמנית הסמוכה. ג'יימס הכוונה ליעקב בן זבדי, אחד מ-12 שליחי ישו שהוצא להורג ע"י הורדוס אגריפס בשנת 44 וראשו הערוף טמון בכנסייה 
גל-עד
GAL-ED
چلعِيد
לציון הגלעד שהוקם במקום בו נטמנו חללי העיר העתיקה במלחמת השחרור (1948). לאחר מלחמת ששת הימים (1967) הועברו עצמותיהם לקבורה בהר הזיתים.
דוד
DAVID
سويقة علون
סויקה עלון
בנוי על מתווה החומה הראשונה של בית שני ועל מתווה הדקומנוס, הרחוב שחצה את העיר ממערב למזרח בעיר הרומית אליה קפיטולינה. השם "דוד" ניתן לו כנראה ע"ש מגדל פצאל שזוהה בטעות כבר בתקופה הביזאנטית כמגדלו של דוד. סויקה עלון פירושו: השוק של מש' עלון.
דוד
DAVID
سوق البازار
סוק אלבזאר
החלק הדרומי של רחוב דוד נקרא כך בערבית. המילה בזאר היא שוק בשפה הפרסית-טורקית.
דמיטריוס
ST DIMITR
القديس متري
קדוש נוצרי שחי במאה הרביעית והוצא להורג. על שמו הוקמה כנסייה במקום.
האחים
LES FRÈRES
الأخوان فرير
פרייר
ע"ש ביה"ס שהקים המסדר הנוצרי קתולי (צרפתי) "האחים הנוצרים" שהוקם בשנת 1878 ופועל להקמת בתי ספר וחינוך נוצרי.
הביכורים
HA-BIKURIM
هبيكوريم
הפירות הראשונים של השנה משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל. החקלאי היהודי חייב להביאם לכוהנים בבית המקדש.
הגיא
AL-WAD
 
الواد
 
אלואד
הערוץ החוצה את העיר מצפון לדרום, משער שכם דרך רחבת הכותל ונשפך לקדרון. נקרא בעבר עמק הטרופיאון (עושי הגבינה).
הגיתית
HA-GITIT
هچيتيت
"למנצח על הגיתית" – מוטיב חוזר בספר תהילים. הפירוש המקובל הוא שמדובר בכלי נגינה שניגנו הלווים בבית המקדש.
הדגל
AL-BAIRAQ
 
دار البيارق
דאר אלביארק
ביארק היא מילה טורקית שפירושה: דגל. באחד הבתים ברחוב זה של מש' אלחוסייני היו מאופסנים הדגלים של התהלוכה החגיגית לנבי מוסא. חגיגות אלו נוסדו ע"י צאלח א-דין ומתקיימים באביב לפי לוח השנה היווני-אורתודוקסי ולא המוסלמי.
החצוצרות
HA-HATSOTSROT
هحَتْسوتْسْروت
מכלי הנגינה ששימשו את הלווים בבית המקדש.
היהודים
JEWISH QUARTER
حارة اليهود
חארת אליהוד
ע"ש הרובע היהודי. חלקו הצפוני נקרא בתקופה הירדנית אלמנאדלין להנצחת לוחמי הלגיון שכבשו את הרובע היהודי.
הכותל
HA-KOTEL
حائِط المبكى
חיט אלמבכי
סמוך לכותל המערבי. מחבר את הכותל עם רחוב השלשלת ממצפון והרובע היהודי מדרום וממערב ל. בערבית פירוש השם:קיר הדמעות. בעבר קראו לסמטה זו:חוש אבו מדיין.  
הכותל הקטן
SMALL WESTREN WALL
حوش الشهابي
חוש שיהאבי
קטע חשוף באורך 20 מ' של הכותל המערבי, משער הברזל לכוון צפון. למקום נוהגים להגיע יהודים להתפלל קרוב יותר לאזור המשוער של אבן השתיה (כיפת הסלע) ולהטמין פתקים בסדקיו. בהמשך הסמטה גרים תושבים הקוראים לה: חוש שיהאבי - ע"ש המשפחה שגרה במקום.
הכינור
HA-KINOR
هكينور
כלי הנגינה הראשון המוזכר בתנ"ך. שימש את הלווים בבית המקדש.
הכנסיות
CHURCHES
الكنائس
על שם ריבוי הכנסיות בסמיכות לרחוב זה.
הלנה הקדושה
ST HELENA
سنت هلينة
ע"ש הלנה, אמו של הקיסר קונסטנטינוס שהגיעה לירושלים ב-326 לאחר הכרזת הנצרות כדת מועדפת באימפריה הרומית , איתרה את "הצלב הקדוש" והקימה את כנסיית הקבר.
המלאך
HA-MAL'AKH
الملآخ
לא ברור ע"ש איזה מלאך. יתכן והכוונה למלאך שלפי המסורת של הכנסייה הסורית הסמוכה, ששחרר את פטרוס מכלאו ולאחר שחרורו הגיע לכנסייה.
המלך פיצל
KING FAISAL
 
الملك قيصل
אלמלכ פיצל
בנו השלישי של חוסין מלך חיג'אז מהשושלת האשמית. נולד ב- 1883 בערב הסעודית ובזכות סיועו לבריטים (יחד עם אביו) במלחמה נגד העות'מאנים מונה למלך עיראק הראשון ב- 1921. יחסו למיעוטים, לשיעים וליהודים היה סובלני ותקופתו נחשבה ל"תור הזהב" של יהודי עיראק. נפטר ב- 1933 מהתקף לב ונקבר בעיראק.
הממונה
HA-MEMUNE
مموناه
משה חילק את הכוהנים ל-8 משמרות. בבית המקדש הראשון חולקו הכוהנים ל-24 משמרות ועל כל משמר ראש אחד ממונה. בבית המקדש השני חולקו תפקידים למשימות שונות   וכל בעל תפקיד שאחראי על תחומו נקרא: "הממונה".
המנזר האתיופי
ETHIOPIAN MONASTERY
دير الحبش
דיר אלחבש
ב-1959 מונה לראשונה פאטריאך ממוצא אתיופי ע"י קיריל ה-5 ומאז השתחררו האתיופים מחסותה של הכנסייה הקופטית. בין העדות סכסוך על נכסים בירושלים. ברחוב ממוקמת הפטריאכיה האתיופית.
המנזר הסיריאני
SYRIAN CONVENT
دير السريان
ע"ש הכנסייה של העדה הסורית-אורתודוכסית הנמצאת ברחוב זה.
המצלתיים
HA-METSILTAYIM
همِتْسيلتَيم
כלי הקשה מתכת ששימש את הלווים בבית המקדש הראשון והשני. "הללוהו בצלצלי תרועה" (תהילים, קנ', 5).
המקובלים
HA-MEKUBALIM
همِكوبَليم
על שמם של לומדי תורת הסוד (הקבלה).
המשוררים
HA-MESHORERIM
همِشورِريم
אחד מתפקידי הלווים בבית המקדש היה זמרה ושירה.
הנבל
HA-NEVEL
هَنِيڤِل
כלי נגינה ששימש בעבודת הלוויים בבית המקדש. "הללוהו בנבל וכינור" (תהילים, קנ' 3).
הסהר
AL-HILAL
طريق الهلال
טריק אלהלאל
הסהר הנו סמל האסלאם ומופיע בראש צריחי המסגדים ועל דגלי אומות מוסלמיות. הלאל פירושו בערבית: ירח.
הסולטאן ברקוק
AL-SULTAN BARKUK
السلطان برقوق
אל-מאליכ א-זאהיר סייף א-דין ברקוק, צרקסי שנמכר לעבד במצרים בשנת 1363, הצטרף למהפכה הממלוכית ובשנת 1382 הדיח את הסולטאן והחל לשלוט עד 1389.
העוגב
HA-UGAV
هعوچاف
אחד מכלי הנגינה בבית המקדש. "הללוהו במינים ועוגב" (תהילים, קנ' 4). אין דעה מוסכמת איך היה נראה הכלי הקדום.
העומר
HA-OMER
هعومِر
מצוות הבאת העומר נהגה בזמן שבית המקדש היה קיים, בערב חג הפסח היו קושרים את ראשי השיבולים, קוצרים במוצאי החג וביום השני של חג הפסח הובא מהם קרבן מנחה לכהן. הכוהן היה מניף את המנחה ובכך הותר לאכול מהתבואה החדשה של אותה שנה.
הפטריארכיה היוונית
 
البطريكية اليونانية
ע"ש מבנה הפטריאכיה היוונית קתולית שברחוב זה
הצריח האדום
AL-MA'DHANA AL-HAMRAA
 
المأذنة الحمراء
אלמאד'נה אלחמרא
ע"ש מספר אבנים אדומות המשולבות בצריח המסגד שברחוב זה.
הקארדו
CARDO
الكاردو
לאחר דיכוי מרד בר כוכבא ב-135 לספירה, מימש אדרינאנוס את תכניתו והפך את ירושלים לעיר רומית בשם:אליה קפיטוליה. הרחוב שחצה את העיר משער שכם דרומה נקרא:קארדו. החלק של רחוב זה ברובע היהודי הוא מהתקופה הביזאנטית. ניתן לראות בחלק הפתוח של הרחוב את שרידי העמודים ומיקום החנויות.
הקופטים
COPTS
 
خان الاقباط
 
ח'אן אלאקבאט
הקהילה הקופטית נוצרית-אורתודוקסית שמוצאה במצרים ומונה כ-50 מליון איש, רובם באתיופיה (30 מליון). ב- 1236 התמנה ארכיבישוף קופטי בירושלים ומאז קיימת פטריאכייה קופטית סמוך לכנסיית הקבר.
הקמרונות
QANATER AL-KHADIR
قناطر الخضير
קנאטר אלח'דיר
על שם הקשתות הרבות ברוב חלקי הרחוב.
הקראים
QARAITES
القرائين
ע"ש בית הכנסת של העדה הקראית הנמצא ברחוב זה. ביהכנ"ס אינו פעיל אלא משמש כמוזיאון לשרידי הקהילה בירושלים שתחילתם ככל-הנראה במאה ה-9.
הרב גץ
HA-RAV GETS
الحاخام چِتْس
הרב מאיר יהודה גץ (1924-1995), יליד טוניס, רב, עורך-דין, מקובל. שמש רב הכותל משנת 1968 והקים את ישיבת המקובלים בית אל.                          
השוערים
HA-SHO'ARIM
هشوعَريم
אחד מהתפקידים העיקריים של הלווים בבית המקדש היה שמירה על השערים.
השופר
HA-SHOFAR
هشوفار
"הללוהו בתקע שופר" (תהילים, קנ' 3). כלי נשיפה המשמש להכתרת מלכים וקריאה לאירועים חריגים כגון: מלחמה שנת היובל. חשיבותו לעם היהודי בגלל התקיעות בראש השנה לסליחה ולזיכרון עקידת יצחק שהוחלף באיל.  
השליחים
AR-RUSUL
الرسل
אלרסול
ע"ש שנים-עשר השליחים, תלמידי ישו.
השמינית
HA-SHMINIT
هشْمينيت
כלי נגינה בעל שמונה מיתרים ששימש בבית המקדש.
השער החדש
NEW GATE
الباب الجديد
הדרך המובילה מהשער החדש לתוך העיר העתיקה. השער נפרץ ב- 1889 כדי להקל את הגישה מהעיר העתיקה לאכסניות והמבנים האירופיים שמחוץ לחומה.
התופים
HATUPIM
هتوپيم
כלי הקשה ששימש בבית המקדש. "הללוהו בתוף ובמחול" (תהילים,קנ' 4).
התמיד
HA-TAMID
هتَميد
על שם הקרבן הקבוע (התמיד) שהוקרב כל בקר וכל ערב בבית המקדש.
ויה דולורוזה
VIA DOLOROSA
طريق الآلام
טריק אלאלאם
דרך הייסורים של ישו מהתחנה הראשונה במצודת האנטוניה  (ביה"ס אלעומריה) ועד התחנה ה- 14 בכנסיית הקבר.
ח'אן א-סולטאן
KHAN AS-SULTAN
خان السلطان
מחסנים ומגורי סוחרים בצמוד לרחבה פתוחה, הוקמה ע"י נציב סוריה בידמור בהוראתו של הסולטאן הממלוכי ממוצא צ'רקסי, א-צ'אהר ברקוק בשנת 1386 ונקראה "אלקיסאריה". שנת הבנייה ושמות הבונים מונצחים בכתובת שבקיר האכסניה שהכנסותיה הוקדשו למסגדים שבהר הבית.
חב"ד
HABAD
حباد
ע"ש בית הכנסת "צמח צדק" של חסידות חב"ד שהוקם ברחוב זה ב-1858 ופעילותו חודשה לאחר מלחמת ששת הימים.
חב"ד
HABAD
سوق الحصر
סוק אלחוצור
החלק הצפוני של רחוב חב"ד נקרא בערבית סוק אלחוצור כיוון שהיה מרכז לממכר מחצלות.  
חוש אבו פרחה
ABU-FARHA
حوش ابو فرحة
ע"ש המשפחה שגרה שם.
חוש אלבאן
AL-BAN
حوش البان
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלבח'ארי
 
حوش البخاري
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלבטש
AL-BATSH
حوش البطش
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלבסטאמי
AL-BUSTAMI
حوش البسطامي
ע"ש אבו יזיד אלבסטאמי שחי במאה ה-9 בעיר הולדתו, בסטאם שבפרס, שם פעם ובה נקבר, ייסד מסדר דרווישים שגרו בסמיכות להר הבית.
חוש אלבסטי
AL-BASTI
حوش البسطي
ע"ש המשפחה שגרה שם. קיימים 2 סמטאות בשם זה. אחת בשכונת באב חוטה וסמטה נוספת מול צומת ההוספיס לכוון מערב.
חוש אלוארי
AL-WARI
حوش الواري
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלזבאדי
AL-ZABADI
حوش الزبادي
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלזרה
AL-ZARAI
حوش الزرة
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלח'טיב
AL-KHATIB
حوش الخطيب
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלחילו
AL-HILU
حوش الحلو
אלחילו פירושו היפה. ככל הנראה ע"ש יופי הסמטה.
חוש אלחלבי
Al-HALABI
حوش الحلبي
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלמוקת
AL-MUWAQQAT
حوش المؤقت
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלמסעודי
AL-MAS'UDI
حوش المسعودي
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלנח'לה
AL-NAKHLA
حوش النخلة
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלעג'לוני
AL-AJLUNI
حوش العجلوني
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אלעדס
AL-'ADAS
حوش العدس
ע"ש הכנסייה היוונית אורתודוכסית הנמצאת בקצה .
חוש אלקרקי
AL-KARAKII
حوش الكركي
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש אנצארי
ANSARI
حوش انصاري
שופט שאפעי, עיסא בן ע'אנם אלנאנצארי. נפטר ב-1395. בארכיונו בהר הבית נמצאו מאות מסמכים בעלי ערך ללימוד התקופה הממלוכית.
חוש בזיליוס
ST BASIL
القديس باسيليوس
 
ע"ש הכנסייה היוונית אורתודוקסית הקטנה שבקצה הסמטה. בזיליוס "הגדול" חי במאה ה-4 בקיסריה ונחשב כמי שהניח את היסוד לחוקת הנזירות בנצרות והוצא להורג בשנת 379.
חוש דודו
AL-DUDU
حوش دودو
ככל הנראה ע"ש מבנה של יהודים שהושכר כמתנ"ס למוסלמים-בבדיקה
חוש דקידק
DAQIDAQ
حوش دقيدق
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש כרמי
AL-KARMI
حوش الكرمي
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש מונה
MUNA
حوس منى
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש משעל
MISH'AL
حوش مشعل
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש סריאן
SYRIAN
حوش سريان
ע"ש המשפחות של העדה הסורית-אורתודוכסית שגרות בסמטה זו.
חוש שאהין
 
حوش شاهين
ע"ש המשפחה שגרה שם
חוש שאויש
ASH-SHAWISH
حوش الشاويش
ע"ש המשפחה שגרה שם
חיי עולם
HAYE OLAM
حَيِي عولام
ע"ש ישיבת "חיי עולם". פעלה ברחוב מעלה ח'אלדיה עד 1936 והייתה מוסד חשוב בישוב הישן. במבנה הישן קיימת כיום ישיבת "שובו בנים". ישיבת "חיי עולם" פועלת מאז מלחמת ששת הימים ברובע היהודי ברחוב זה.
לוחמי הרובע בתש"ח
1948 HA-ROVA WARRIORS
لوحمي هروبع بتثاح
לזכרם של לוחמי הרובע היהודי במלחמת השחרור שנפלו על הגנתו. במקום תערוכה המנציחה את קרבות המלחמה.
מוריסטאן
MURISTAN
المارستان الصلاحي
כבר במאה ה-9 שמש המתחם לבית חולים ואכסניות. בתקופה הצלבנית פעל במקום בית החולים של מסדר ההופיטאלרים. המתחם הופקע ע"י צלאח א-דין לאחר כיבוש ירושלים אך המשיך לשמש כבית חולים ונקרא: הבימאריסטאן (בית חולים בפרסית) א-צאלחי, ע"ש צאלח א-דין.
מעלה אלאצילה
AL-ASILAH
 
 
 
 
عقبة الأصيلة
עקבת אלאצילה
הכוונה כנראה לסוס אצילה. עד לאחרונה קראו לרחוב בעברית "הרמכים" כתרגום שנסמך על מגילת אסתר שם מוזכרים הרמכים כפרשים מובחרים.
מעלה האבטיחים
AL-BATTIKH
عقبة البطيخ
עקבת אלבטיח
ככל הנראה מקום שבו מכרו אבטיחים.
מעלה המוגרבים
ramp MUGRABI
عقبة المغاربة
על שם שכונת יוצאי ארצות המע'רב (צפון אפריקה) המוסלמים שגרו ברחבת הכותל עד מלחמת ששת הימים.
מעלה הנזירות
THE NUNS
عقبة الراهبات
עקבת אלרהבאת
על שם מנזר האחיות ציון שקיים בתחתית רחוב זה, בצומת עם דרך הייסורים. רהבאת בערבית – נזירות.
מעלה התות
AL-TUT
عقبة التوت
עקבת אלתות
ע"ש עץ התות הגדל בסמטה בסמיכות לקברו של סיח' סעד.
מעלות המדרשה
AT-TAKIYYAH
عقبة التكية
עקבת אלתכיה
במעלה הרחוב קיים בי"ס "דאר אלאיתאם" (בית היתומים) שבעבר שימש כמדרשה לנזירים מוסלמים. השם העברי הוא תרגום לשם הערבי.
מעמדות ישראל
MA'AMDOT ISRAEL
معَمْدوت يسرائيل
בזמן ביהמ"ק תקנו הנביאים הראשונים למנות 24 קבוצות של אנשים כשרים ויראי חטא כשליחי הציבור בזמן הקרבת קרבנות-ציבור. (רמב"ם, הל' כלי המקדש, פרק ו').  
מרק הקדוש
ST MARK
مار مرقس
ע"ש מרק הקדוש, מחבר האוונגליון "מרקוס". כנסיה על שמו קיימת בסמיכות ברחוב אררט של הסורים אורתודוכסים. 
משגב לדרך
MISGAV LADAKH
ِسْچاﭫ لَداخ
ע"ש בית החולים שהוקם ברובע היהודי ב- 1854 בתרומת מש' רוטשילד. ב-1879 קיבל את השם "משגב לדך" ע"ש הפסוק:"ויהי ה' משגב לדך" (תהילים, ט' 10).
משמרות הכהונה
MISHMEROT HAKEHUNA
مِشمِروت هكِهونا
התלמוד מספר כי דוד המלך חילק את הכוהנים ל-24 משמרות כך שכל משמרת עבדה בבית המקדש שבועיים בשנה (תענית,כז.). לאחר דיכוי מרד בר כוכבא עברו המשמרות כמו יתר פליטת העם מירושלים לגליל.
נחמו
NAHMU
نحْمو
על שם נבואת הנחמה של ישעיהו הנביא לאחר חורבן בית המקדש "נחמו נחמו עמי" (פרק מ').              
עומר אבן אלח'טאב
 
عمر بن الخطاب
עֻמַר בִן אלחַ'טַאב (عمر بن الخطاب)חי בין השנים 586 –644. השני מבין ארבעת החליפים שלאחר מות הנביא שכונו "אלראשדון" (ישרי הדרך). מינויו נעשה ע"י קודמו "אבו בכר" ושירת בתפקיד החל משנת 634 . נחשב למייסד האימפריה, כובש המזרח התיכון ומשחרר ירושלים בה התפלל לאחר כניעתה, קבע את תחילת הספירה המוסלמית משנת ההגירה ממכה למדינה ב- 622 לספירה. נחשב עניו וצנוע אך נרצח במהלך תפילה ע"י עבד פרסי
עלא א-דין
ALAA AD-DIN
علاء الدين
עלא א-דין, מאמין אדוק, התעוור ונפסל לשירות צבאי, ידידו של הסולטאן הממלוכי בייברס, מונה לאחראי כספי מקדשי חברון וירושלים, ריצף את המפלס העליון של רחבת הר הבית, התקין את השירותים הציבוריים ופתח את השער המוליך אליהם (באב אלמטהרה) ודאג ב-1266 להספקת מים תקינה להר הבית. נפטר ב-1294
עקבת אלח'אלדיה
AL-KHALIDIYYA
عقبة الخالدية
ע"ש משפחה מוסלמית ירושלמית מפורסמת המייחסת את עצמה לח'אלד אבן וליד, מפקד בכיר בצבאות המוסלמים שכבשו את המזרח התיכון במהלך המאה השביעית.
יהודים שגרו בחלק מהבתים לפני מלחמת השחרור קראו לרחוב זה בשם: חברון.
עקבת אלמופתי
AL-MUFTI
عقبة المفتي
קטע הרחוב בין התחנה ה-6 ל-7 בדרך הייסורים. לא ידוע אם מיוחס לאדם מסוים או לתפקיד המופתי, המנהיג הדתי העליון.
עקבת אלסראיה
AS-SARAYA
عقبة السرايا
ע"ש בית השלטון התורכי שהיה ברחוב זה.
עקבת חב רומן
HABB RUMMAN
عقبة حب رمان
פירוש השם: גרעין הרימון.
עקבת רצאצ
RASSAS
عقبة رصاص
רצאצ בערבית פירושו: עופרת. ע"ש שכבות העופרת בין אבני בניין ששימשו כתחליף למלט. 
עקבת שדאד
SHADDAD
عقبة شداد
בהאא א-דין אבן שדאד מפמליית צלאח א-דין, מונה על-ידו ב-1188 לקאדי אלעסכר (השופט הצבאי) לבירור המחלוקות בין אנשי הצבא בירושלים. ב-1192 מונה למורה הבכיר במדרסת צלאחיה (כנסיית סט. אנה), עזב את ירושלים לאחר מות צלאח א-דין ב-1193 ועבר לשרת בחלב אצל אחד מבניו של צלאח.
עקבת שיח' חסן
SHEIKH HASSAN
عقبة الشيخ حسن
לא ברור למי הכוונה
עקבת שיח' לולו
SHEIKH LULU
عقبة الشيخ لولو
ע"ש המסגד בתחתית הרחוב הנושא את שמו של שיח' בדר א-דין לולו, מושל מוצול בעירק שרכש והקדיש את השטח שבו קיים המסגד. נפטר ב- 1385
עקבת שיח' ריחאן
SHEIKH RAIHAN
عقبة الشيخ ريحان
ע"ש קברו של שיח' ריחאן הנמצא במבנה ברחוב זה. לא ברור מי היה אדם זה.
פלוגת הכותל
PLUGAT HAKOTEL
دَرَج الطَابُونَة
 דרג' אל טאבונה
המדרגות העולות מרחוב השלשלת לרובע היהודי, לרחוב פלוגת הכותל. דרך מדרגות אלו הובילו ככל הנראה קמח לאפייה בתנור ערבי שהיה בסמוך.          
פלוגת הכותל
PLUGAT HAKOTEL
پلوچات هكوتِل
בתקופת המאורעות (1936-1939) שהתה בבית ברחוב זה פלוגה של צעירי בית"ר על מנת לאבטח את המבקרים בכותל המערבי.               
פרנציס הקדוש
ST FRANCIS
سنت فرنسيس
ע"ש המרכז של המנזר הפרציסקאני ברחוב זה שנבנה במחצית המאה ה-16. מקור השם ממייסדם, פרנציוס הקדוש מאניפולי. 
  צלאחיה
SALAHIYYA
صلاحية
ע"ש צלאח א-דין אלאיובי (1137-1193) מייסד השושלת האיובית וכובש ירושלים מידי הצלבנים ב-2 אוק' 1187. "צלאחיה" היה שמה המוסלמי של כנסיית סט אנה לאחר הכיבוש האיובי ובה הייתה מדרסה שאפעית, מוסד הוראה יוקרתי בימי הביניים בירושלים. "צלאחיה" היה גם הכינוי לממלוכים הותיקים של צלאח א-דין.
קאזה נובה
CASA NOVA
كازانوبة
פירוש השם הוא "בית חדש". הרחוב נושא את שם האכסניה שנקראה כך כיוון שהיא חדשה יחסית למנזר הסמוך הפרנציסקני סן סלוודור.
רבי יהודה הלוי
RABBI YEHUDAH HALEVI
الحاخام يهوذا هليڤي
מוכר בכינוי ריה"ל (1075-1140), נולד בטולדה שבספרד, תלמיד רבי יהודה אלפסי (הרי"ף), כתב את ספר הכוזרי ושירי געגועים לא"י, שמש רופא של מלך קסטיליה. בשנתו האחרונה נסע למצרים ומשם לא"י שם כנראה מת.               
שבות
SHVUT
شْڤوت
לסמל את שיבת העם היהודי לארץ ישראל ולעיר העתיקה עפ"י הפסוק בירמיהו (ל' 18) "הנני שב את שבות אהלי יעקב"..
שביל החסידות
BURJ AL-LAQLAQ
برج اللقلق
בורג לקלק
הרחוב המוביל משער האריות אל הבליטה המבוצרת בפינה הצפון-מזרחית של העיר העתיקה. יתכן ונבנה בינואר 1192 בעת ההכנות האיוביות להתקפה הצלבנית שבוטלה בעקבות "חוזה יפו" בין צלאח א-דין לריצ'רד לב-הארי.
שוני הלכות
SHONE HALAKHOT
شونِي هلَخوت
על שם חברות של תלמידי חכמים שהתכנסו ללימוד הלכה.                           
שוק אבטימוס
AVTIMOS
سوق افتيموس
מנציח את מנזר אבטימוס שהוקם ב- 428 לספירה במדבר יהודה (חאן אלאחמר) ע"י הנזיר אביטימוס הגדול כמנזר מתבודדים וננטש במאה ה-12
שוק הבשמים
AL-ATTARIN
سوق العطارين
סוק אלעטארין
שוק שבו נמכרו בשמים וגם כיום משמש לממכר בשמים אך גם לסחורות נוספות.
שוק הצבעים
SUQ AD-DABBAGHA
سوق الدبّاغة
סוק אלדבאע'ה
דבאע'ה הכוונה לעיבוד עורות, בורסקאים. המקום שימש כמרכז לפעילות זו.
שוק הצורפים
AL-KHAWAJAT
سوق الخواجات
סוק אלח'ואג'את
פירוש השם: חואג'את הוא האדונים. יתכן ונקרא כך כיוון שמכרו שם בדים ובעלי החנויות עבדו עבודה נקייה יחסית.
שוק הקצבים
SUQ AL-LAHHAMIN
سوق اللحامين
סוק אללחאמין
משמש עד היום חנויות אטליז רבות.
שוק מוכרי הכותנה
AL-QATTANIN
سوق القطانين
סוק אלקטאנין
בעבר שימש המקום להכנת בדים מכותנה ומכירתם. השוק נבנה ע"י האמיר תנכיז הממלוכי במחצית הראשונה של המאה ה-14 על הריסותיו של שוק צלבני ובו מלון אורחים לעולי רגל, מעיינות רחצה (חמאמים) וחנויות. היהודים קראו לרחוב "החנויות" הגלל הזיהוי המוטעה עם מקום שאליו גלו לאחר צאתם מלשכת הגזית או בגלל החנויות ששופצו במאה ה-19 וצופו בטיח לבן.
שער אלע'ואנמה
BAB AL-GHAWANIMA
باب الغوانمة
ע"ש משפחת ע'אנם, משפחה ירושלמית ותיקה שגרו בסמיכות לשער, קבלו את ניהול הח'אנקה בקצה רחוב הנוצרים והמשיכו גם בתקופה הממלוכית לנהל את המקום וליהנות מהכנסות ההקדש.
שער האריות
LION'S GATE
طريق المجاهدين
טריק אלמוג'הדין
הדרך המגיעה משער האריות. בערבית נקרא חלק זה בשם "אלמוג'הידין" (חללים במלחמת קדש) הקבורים ברחבת אלע'זאלי בסמיכות לשער האריות. ולשער השבטים. 
שער הברזל
BAB AL-HADID
طريق باب الحديد
באב אלחדיד
אחד משערי הר הבית בחומה המערבית. נקרא כך כיוון שעשוי מדלתות ברזל ולא מדלתות עץ.
שער הפרחים
HEROD'S GATE
عقبة درويش
עקבת דרוויש
החלק הדרומי של הרחוב המחבר את שער הפרחים עם דרך היסורים.
שער הפרחים
HEROD'S GATE
 
القادسية
אלקאדסיה
השם המשובש של שער "א-סהרה", שער בחומה הצפונית של העיר העתיקה שהוביל לבית הקברות ברחוב צלאח א-דין שנקרא "א-סהרה". בעברית חשבו שהכוונה ל"זהרה" ותרגמו לפרחים. בערבית השם "אלקדסיה" ע"ש ביה"ס לבנות ברחוב זה. 
שער השלשלת
CHAIN GATE
بابا لسلسلة
באב אלסלסלה
הרחוב המוביל לשער השלשלת בחומה המערבית של הר הבית. נקרא ע"ש כיפת השלשלת מול הכניסה ברחבת כיפת הסלע.
תפארת ישראל
TIF'ERET ISRAEL
تِفْئيرِت يسرائيل
על שם בית הכנסת "תפארת ישראל" שבנייתו הסתיימה ב-1872 ונקרא ע"ש רבי ישראל פרידמן מרוז'ין שתרם את הכסף לקניית המגרש. ביהכנ"ס מפורסם גם כשמו של הגבאי הנמרץ: ניסן ב"ק המבנה נהרס ב-1948 ע"H הירדנים ועדיין בחורבנו.                     
 


Go Back  Print  Send Page
מפות מוכנות-הזמינו ותהנו מהנחה   -   0524521113
לייבסיטי - בניית אתרים